Domov arrow Oceľové konštrukcie

Priehradové a iné oceľové konštrukcie Print E-mail

Priehradové a iné oceľové konštrukcieMARSTEEL je Vašim spoľahlivým dodávateľom aj v oblasti zváraných a skrutkovaných oceľových konštrukcií, pričom naším dodávateľom je významný európsky výrobca.
Kapacita výroby oceľových konštrukcií je približne 18.000 ton ročne z toho ca. 6-8.000 ton v súčasnosti pokrývajú oceľové priehradové konštrukcie pre vedenia VN a VVN. Výroba prebieha na počítačom riadených CNC strojoch. Obrábanie profilov je možné do dĺžky 18m a prierezu 800 x 450 mm. Kombinovaný deliaci / obrábací stroj na spracovanie oceľových tabúľ, dokáže tieto spracovať v intervale hrúbok 4 – 100 mm, do veľkosti 2 x 6m.

Vstupný materiál – oceľové profily a plechy rôznych kvalít sú zabezpečované výhradne zo spoľahlivých európskych zdrojov. Konštrukcie sú v zmysle požiadaviek zákazníka čierne (bez povrchovej úpravy), zinkované, zinkované a natierané, natierané základným náterom, prípadne natierané vo viacerých vrstvách.

Priehradové a iné oceľové konštrukcieVýrobná paleta:

  • Priehradové zvárané konštrukcie
  • Priehradové konštrukcie pre vedenia VN a VVN 
  • Pomocné a hlavné konštrukcie rozvodní
  • Priehradové trafostanice
  • Anténne stožiarové konštrukcie
  • Lanovkové stožiare
  • Oceľové konštrukcie hál
  • Špeciálne oceľové konštrukcie podľa potrieb zákazníkov

Tieto dodávky sme schopní zabezpečiť od prípravy projektu, cez výrobu až po stavebnú realizáciu. Výrobca je držiteľom certifikátu kvality systému manažmentu firmy podľa DIN EN ISO 9001, odbornostného certifikátu podľa DIN EN 729-2 a Zváračského oprávnenia (vydané SLV München, Nemecko).