Domov arrow Kombinované zemné laná

Kombinované zemné laná a optické káble Print E-mail
Kombinované zemné laná a optické káble

Optické vlákna ako spôsob rýchleho a spoľahlivého prenosu veľkého množstva informácií sú dynamicky sa vyvíjajúcou oblasťou informačných technológií a telekomunikačných služieb. Uplatnenie nachádzajú u širokého okruhu potenciálnych záujemcov z oblasti energetického, telekomunikačného priemyslu a z oblasti informačných technológií. Technické detaily a jednotlivé typy sú bližšie špecifikované v katalógových listoch sklených vlákien.

Či už ide o široké spektrum štandardných optických káblov, alebo o zákaznícky orientované špeciálne zadania, ponúkame komplexné riešenia s možnosťou dodávky optických káblov vrátane kompletného príslušenstva.

V rámci našich obchodných aktivít sa prioritne zameriavame na dodávky tzv. kombinovaných zemných lán (KZL) a ich príslušenstva (armatúr, spojovacích krabíc, montážnych sád, špeciálnych nástrojov...) pre energetický priemysel. V rámci prenosovej sústavy ako aj pre potreby rozvodných závodov slúžia tieto zemné vodiče ako ochrana VN a VVN elektrických vedení pred výbojmi bleskov.

Prostredníctvom optických vlákien, umožňujú využitie vedení aj na prenos dát v rámci prenosovej a distribučnej sústavy, čím je zabezpečené diaľkové riadenie prístrojov v rozvodniach a zber dát z meracích transformátorov. Prenosová kapacita sa využíva aj na prenájom pre zainteresované tretie strany (mobilní operátori, káblové televízie a pod.).

Kombinované zemné laná a ich príslušenstvo sa projektujú individuálne, v zmysle relevantných technických noriem, v náväznosti na technické podmienky, možnosti a potreby investora.

 

Konštrukčné riešenia, typy, dizajny KZL

 

KZL z legovaného hliníkaKZL z legovaného hliníka

kombinované zemné lano z legovaného hliníka, s optickými vláknami uloženými v nerezovej trubičke alebo trubičkách mimo centra lana.

 

 

KZL z legovaného hliníka a ACSKZL z legovaného hliníka a ACS

Kombinované zemné lano z legovaného hliníka a pohliníkovaných oceľových drôtov (ACS) s optickými vláknami uloženými v mimocentrálnej trubičke z nerezovej ocele.
 

 

Design CentroDesign Centro

Kombinované zemné lano s optickými vláknami uloženými v centrálnej trubičke z nerezovej ocele

Optické vlákna sú uložené v trubičke z nerezovej ocele, ktorá tvorí jadro pramenca. Vonkajšie vrstvy sú riešené kombináciou hliníkových drôtov, drôtov z legovaného hliníka AL3 a pohliníkovaných oceľových drôtov (ACS). V niektorých prípadoch je vhodné použiť aj drôty z hrubo pozinkovanej ocele.

 

 

Aplikácie a technické podmienky

Kombinované zemné lano pre vonkajšie vedenia VN a VVN

Teplotné rozsahy

Prevádzková teplota: -40° C ... +80° C
Skladovacia teplota: -40° C ... +80° C
Inštalačná teplota: -5° C ... +50° C

Normy

  • EN 50182 vodiče pre vonkajšie vedenia
  • IEC 60794 káble z optických vlákien